BIP

Stan wodomierza

  • Odśwież obrazek

Administratorem danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych w Książu Wlkp. ul. Stacha Wichury 11a, 63-130 Książ Wlkp. kontakt do inspektora ochrony danych: biuro@msvs.com.pl. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji i rozliczeniu umowy do czego niezbędnym jest podanie stanów licznika (art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z realizacją umowy oraz w związku z art. 6 ust. 1 lit f w związku z ważnym interesem administratora jakim jest obrona roszczeń) przez okres realizacji umowy oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych, sprostowania, usunięcia, sprzeciwu i żądania ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest warunkiem umowy. Dane nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu ani nie będą przekazywane po za terytorium UE.

Dodano: 2020-05-15

OCENA JAKOŚCI WODY KWIECIEŃ 2020

Czytaj więcej >>

Dodano: 2020-04-29

INFORMACJA Z DNIA 29.04.2020 R. W SPRAWIE WŁĄCZENIA WODY W OŚRODKU WYPOCZYNKOWYM W JAROSŁAWKACH

Zakład Usług Komunalnych w Książu Wlkp. informuje, że wychodząc naprzeciw licznym prośbom właścicieli domków letniskowych w Ośrodku Wypoczynkowym w Jarosławkach planuje wznowić dostawę wody w pierwszej połowie maja. Próby włączenia wody rozpoczęte zostaną 4 maja 2020 roku.

Czytaj więcej >>