BIP

Stan wodomierza

  • Odśwież obrazek

Administratorem danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych w Książu Wlkp. ul. Stacha Wichury 11a, 63-130 Książ Wlkp. kontakt do inspektora ochrony danych: biuro@msvs.com.pl. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji i rozliczeniu umowy do czego niezbędnym jest podanie stanów licznika (art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z realizacją umowy oraz w związku z art. 6 ust. 1 lit f w związku z ważnym interesem administratora jakim jest obrona roszczeń) przez okres realizacji umowy oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych, sprostowania, usunięcia, sprzeciwu i żądania ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest warunkiem umowy. Dane nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu ani nie będą przekazywane po za terytorium UE.

Dodano: 2024-05-28

OCENA JAKOŚCI WODY MAJ 2024 R.

Czytaj więcej >>

Dodano: 2024-05-06

OCENA JAKOŚCI WODY KWIECIEŃ 2024 R.

Czytaj więcej >>