BIP

Stan wodomierza

  • Odśwież obrazek

Administratorem danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych w Książu Wlkp. ul. Stacha Wichury 11a, 63-130 Książ Wlkp. kontakt do inspektora ochrony danych: biuro@msvs.com.pl. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji i rozliczeniu umowy do czego niezbędnym jest podanie stanów licznika (art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z realizacją umowy oraz w związku z art. 6 ust. 1 lit f w związku z ważnym interesem administratora jakim jest obrona roszczeń) przez okres realizacji umowy oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych, sprostowania, usunięcia, sprzeciwu i żądania ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest warunkiem umowy. Dane nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu ani nie będą przekazywane po za terytorium UE.

Dodano: 2020-04-02

INFORMACJA W SPRAWIE WŁĄCZENIA WODY W OŚRODKU WYPOCZYNKOWYM W JAROSŁAWKACH

Zakład Usług Komunalnych w Książu Wlkp. informuje, że w dniach 15.04.2020 r. - 17.04.2020 r. zostaną podjęte próby włączenia wody w Jarosławkach.  

Czytaj więcej >>

Dodano: 2020-03-17

KOMUNIKAT W SPRAWIE ORGANIZACJI PRACY ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W KSIĄŻU WLKP.

Zakład Usług Komunalnych w Książu Wlkp. informuje, że od   16.03.2020 r.   do odwołania, nie   będą dokonywane odczyty wodomierzy przez inkasenta. Do odbiorców naszych usług będą wysyłane faktury pocztą lub drogą elektroniczną, wystawione na podstawie średniego zużycia wody i odebranych ścieków w okresie 3 miesięcy poprzedzających wystawienie faktury lub na podstawie  średniego zużycia wody i odebranych ścieków w analogicznym okresie roku poprzedniego.   Istnieje także możliwość samodzielnego podania odczytu telefonicznie lub na stronie internetowej Zakładu www.zukksiazwlkp.pl w zakładce „stan wodomierza”. Prosimy  o   dokonywanie   zapłat   przelewem   na   rachunek   bankowy wskazany na fakturze.  Prosimy Państwa o zrozumienie podjętych działań. W zaistniałej sytuacji podejmowane działania są działaniami prewencyjnymi w celu zminimalizowania możliwości wystąpienia i rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Czytaj więcej >>