BIP

O Firmie

Dane firmowe

Zakład Usług Komunalnych w Książu Wlkp.
ul. Stacha Wichury 11 a
63-130 Książ Wlkp.
NIP 785-14-74-055
REGON 630935295
Konto bankowe SBL Śrem o/Książ Wlkp.
98 9084 1026 0300 0563 2000 0001
E-mail: zukbiuro@zukksiazwlkp.pl
 

Godziny pracy: Poniedziałek: 7:30 - 15:30
Wtorek - Piątek: 7:00 - 15:00

Zakres działaności

1. W zakresie dostaw wody:

- ujęcie wody surowej, jej uzdatnianie i dostawa do odbiorców,
- eksploatacja, konserwacja i remonty sieci, urządzeń do poboru, uzdatniania i dystrybucji wody,

- prowadzenie całokształtu spraw związanych z pomiarem zużycia wody oraz rozliczenie poszczególnych odbiorców według obowiązujących cenników.

2. W zakresie odbioru i oczyszczania ścieków:

- konserwacja i eksploatowanie sieci kanalizacyjnej oraz odprowadzanie ścieków,
- prowadzenie całokształtu spraw związanych z pomiarem ilości ścieków oraz rozliczenie poszczególnych odbiorców według obowiązujących cenników.

3. Utrzymanie i eksploatacja zasobów lokalowych Gminy.

Wykaz obiektów

1. Stacja Uzdatniania Wody Książ Wlkp.
2. Stacja Uzdatniania Wody Książ Konarzyce
3. Stacja Uzdatniania Wody Książ Mchy
4. Oczyszczalnia Ścieków w Kiełczynku
 

Klauzula informacyjna wobec odbiorcy usług                               Zakładu Usług Komunalnych w Książu Wlkp.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:
1) administratorem danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych Książ Wlkp. z siedzibą przy ul. Stacha Wichury 11a, 63-130 Książ Wielkopolski
2) został powołany inspektor danych osobowych, a kontakt z nim możliwy jest za pomocą adresu e-mail biuro@msvs.com.pl;
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawartych umów lub czynności zmierzających do zawarcia umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b
4) odbiorcą danych osobowych mogą być uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa lub podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych (wsparcie informatyczne, obsługa prawna)
5) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6) dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od rozwiązania umowy, jednak nie krócej niż okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
7) posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi zawarcie umowy
10) dane nie będą podlegały automatycznego profilowaniu.

Deklaracja dostępności Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-21

Dodano: 2024-05-28

OCENA JAKOŚCI WODY MAJ 2024 R.

Czytaj więcej >>

Dodano: 2024-05-06

OCENA JAKOŚCI WODY KWIECIEŃ 2024 R.

Czytaj więcej >>