BIP

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Informacja o zatwierdzonych taryfach za wodę i ścieki

Na mocy art. 24e ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę   i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Książu Wlkp. informuje  o zatwierdzonych decyzją nr PO.RZT.70.305.2021/D/PH z dnia 11.06.2021 r., wydaną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, taryfach dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Książ Wielkopolski na okres od 25.06.2021 r. do 24.06.2024 r.
 
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i dla zbiorowego odprowadzania ścieków
na okres od 25.06.2021 r. do 24.06.2022 r.
Taryfowa grupa
odbiorców
Charakterystyka grupy taryfowej Wyszczególnienie Jednostka Cena jednostkowa (netto i brutto)
w okresie
od 25.06.2021 r. do 24.06.2022 r.
Netto Brutto
Grupa W1 – gospodarstwa domowe wodomierz główny 2 msc.
 
Odbiorcy korzystający z usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę w gospodarstwach domowych rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w ramach dwumiesięcznego okresu rozliczeniowego Cena za dostarczoną wodę
 
zł/m3 3,32 3,59
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę zł/okres rozliczeniowy 4,97 5,37
Grupa W2 - gospodarstwa domowe lokal w budynku wielolokalowym
 
Odbiorcy korzystający z usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę w gospodarstwach domowych w lokalu w budynku wielolokalowym w ramach dwumiesięcznego okresu rozliczeniowego Cena za dostarczoną wodę
 
zł/m3 3,32 3,59
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę zł/okres rozliczeniowy 4,09 4,42
Grupa W3 - gospodarstwa domowe ryczałt
 
Odbiorcy korzystający z usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę w gospodarstwach domowych rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody w ramach dwumiesięcznego okresu rozliczeniowego Cena za dostarczoną wodę
 
zł/m3 3,32 3,59
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę zł/ okres rozliczeniowy 3,03 3,27
Grupa W4 – pozostali odbiorcy z wyłączeniem grupy W5 Pozostali odbiorcy korzystający z usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w ramach jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego Cena za dostarczoną wodę
 
zł/m3 3,38 3,65
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę zł/okres rozliczeniowy 4,53 4,89
Grupa W5 – odbiorcy wykorzystujący wodę na cele przemysłu spożywczego Odbiorcy korzystający z usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę w ramach działalności przemysłu spożywczego rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w ramach jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego Cena za dostarczoną wodę
 
zł/m3 3,34 3,61
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę zł/okres rozliczeniowy 4,53 4,89
Grupa S1 - gospodarstwa domowe wodomierz główny     2 msc. Dostawcy ścieków z gospodarstw domowych rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w ramach dwumiesięcznego okresu rozliczeniowego Cena za odprowadzane ścieki zł/m3 6,55 7,07
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę zł/okres rozliczeniowy 8,50 9,18
Grupa S2 - gospodarstwa domowe lokal w budynku wielolokalowym Dostawcy ścieków z gospodarstw domowych znajdujących się w lokalu w budynku wielolokalowym rozliczani w ramach dwumiesięcznego okresu rozliczeniowego Cena za odprowadzane ścieki zł/m3 6,55 7,07
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę zł/okres rozliczeniowy 0,00 0,00
Grupa S3 - gospodarstwa domowe ryczałt Dostawcy ścieków z gospodarstw domowych rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody  w ramach dwumiesięcznego okresu rozliczeniowego Cena za odprowadzane ścieki zł/m3 6,55 7,07
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę zł/okres rozliczeniowy 8,50 9,18
Grupa S4 – pozostali odbiorcy z wyłączeniem grupy S5; wodomierz główny 1 msc. Pozostali dostawcy ścieków rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w ramach jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego Cena za odprowadzane ścieki zł/m3 6,55 7,07
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę zł/okres rozliczeniowy 4,25 4,59
Grupa S5 - wodomierz główny ścieki przemysłowe; wodomierz główny     1 msc. Dostawcy ścieków przemysłowych rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w ramach jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego Cena za odprowadzane ścieki zł/m3 6,58 7,11
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę zł/okres rozliczeniowy 4,25 4,59
 
  
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i dla zbiorowego odprowadzania ścieków
na okres od 25.06.2022 r. do 24.06.2023 r.
Taryfowa grupa
odbiorców
Charakterystyka grupy taryfowej Wyszczególnienie Jednostka Cena jednostkowa (netto i brutto)
w okresie
od 25.06.2022 r. do 24.06.2023 r.
Netto Brutto
Grupa W1 – gospodarstwa domowe wodomierz główny 2 msc.
 
Odbiorcy korzystający z usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę w gospodarstwach domowych rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w ramach dwumiesięcznego okresu rozliczeniowego Cena za dostarczoną wodę
 
zł/m3 3,36 3,63
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę zł/okres rozliczeniowy 5,08 5,49
Grupa W2 - gospodarstwa domowe lokal w budynku wielolokalowym
 
Odbiorcy korzystający z usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę w gospodarstwach domowych w lokalu w budynku wielolokalowym w ramach dwumiesięcznego okresu rozliczeniowego Cena za dostarczoną wodę
 
zł/m3 3,36 3,63
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę zł/okres rozliczeniowy 4,18 4,51
Grupa W3 - gospodarstwa domowe ryczałt
 
Odbiorcy korzystający z usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę w gospodarstwach domowych rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody w ramach dwumiesięcznego okresu rozliczeniowego Cena za dostarczoną wodę
 
zł/m3 3,36 3,63
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę zł/ okres rozliczeniowy 3,10 3,35
Grupa W4 – pozostali odbiorcy z wyłączeniem grupy W5 Pozostali odbiorcy korzystający z usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w ramach jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego Cena za dostarczoną wodę
 
zł/m3 3,42 3,69
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę zł/okres rozliczeniowy 4,63 5,00
Grupa W5 – odbiorcy wykorzystujący wodę na cele przemysłu spożywczego Odbiorcy korzystający z usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę w ramach działalności przemysłu spożywczego rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w ramach jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego Cena za dostarczoną wodę
 
zł/m3 3,39 3,66
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę zł/okres rozliczeniowy 4,63 5,00
Grupa S1 - gospodarstwa domowe wodomierz główny     2 msc. Dostawcy ścieków z gospodarstw domowych rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w ramach dwumiesięcznego okresu rozliczeniowego Cena za odprowadzane ścieki zł/m3 6,63 7,16
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę zł/okres rozliczeniowy 8,64 9,33
Grupa S2 - gospodarstwa domowe lokal w budynku wielolokalowym Dostawcy ścieków z gospodarstw domowych znajdujących się w lokalu w budynku wielolokalowym rozliczani w ramach dwumiesięcznego okresu rozliczeniowego Cena za odprowadzane ścieki zł/m3 6,63 7,16
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę zł/okres rozliczeniowy 0,00 0,00
Grupa S3 - gospodarstwa domowe ryczałt Dostawcy ścieków z gospodarstw domowych rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody  w ramach dwumiesięcznego okresu rozliczeniowego Cena za odprowadzane ścieki zł/m3 6,63 7,16
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę zł/okres rozliczeniowy 8,64 9,33
Grupa S4 – pozostali odbiorcy z wyłączeniem grupy S5; wodomierz główny 1 msc. Pozostali dostawcy ścieków rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w ramach jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego Cena za odprowadzane ścieki zł/m3 6,63 7,16
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę zł/okres rozliczeniowy 4,32 4,67
Grupa S5 - wodomierz główny ścieki przemysłowe; wodomierz główny     1 msc. Dostawcy ścieków przemysłowych rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w ramach jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego Cena za odprowadzane ścieki zł/m3 6,66 7,19
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę zł/okres rozliczeniowy 4,32 4,67
 
 Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i dla zbiorowego odprowadzania ścieków
na okres od 25.06.2023 r. do 24.06.2024 r.
Taryfowa grupa
odbiorców
Charakterystyka grupy taryfowej Wyszczególnienie Jednostka Cena jednostkowa (netto i brutto)
w okresie
od 25.06.2023 r. do 24.06.2024 r.
Netto Brutto
Grupa W1 – gospodarstwa domowe wodomierz główny 2 msc.
 
Odbiorcy korzystający z usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę w gospodarstwach domowych rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w ramach dwumiesięcznego okresu rozliczeniowego Cena za dostarczoną wodę
 
zł/m3 3,43 3,70
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę zł/okres rozliczeniowy 5,20 5,62
Grupa W2 - gospodarstwa domowe lokal w budynku wielolokalowym
 
Odbiorcy korzystający z usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę w gospodarstwach domowych w lokalu w budynku wielolokalowym w ramach dwumiesięcznego okresu rozliczeniowego Cena za dostarczoną wodę
 
zł/m3 3,43 3,70
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę zł/okres rozliczeniowy 4,28 4,62
Grupa W3 - gospodarstwa domowe ryczałt
 
Odbiorcy korzystający z usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę w gospodarstwach domowych rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody w ramach dwumiesięcznego okresu rozliczeniowego Cena za dostarczoną wodę
 
zł/m3 3,43 3,70
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę zł/ okres rozliczeniowy 3,17 3,42
Grupa W4 – pozostali odbiorcy z wyłączeniem grupy W5 Pozostali odbiorcy korzystający z usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w ramach jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego Cena za dostarczoną wodę
 
zł/m3 3,49 3,77
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę zł/okres rozliczeniowy 4,74 5,12
Grupa W5 – odbiorcy wykorzystujący wodę na cele przemysłu spożywczego Odbiorcy korzystający z usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę w ramach działalności przemysłu spożywczego rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w ramach jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego Cena za dostarczoną wodę
 
zł/m3 3,45 3,73
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę zł/okres rozliczeniowy 4,74 5,12
Grupa S1 - gospodarstwa domowe wodomierz główny     2 msc. Dostawcy ścieków z gospodarstw domowych rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w ramach dwumiesięcznego okresu rozliczeniowego Cena za odprowadzane ścieki zł/m3 6,69 7,23
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę zł/okres rozliczeniowy 8,74 9,44
Grupa S2 - gospodarstwa domowe lokal w budynku wielolokalowym Dostawcy ścieków z gospodarstw domowych znajdujących się w lokalu w budynku wielolokalowym rozliczani w ramach dwumiesięcznego okresu rozliczeniowego Cena za odprowadzane ścieki zł/m3 6,69 7,23
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę zł/okres rozliczeniowy 0,00 0,00
Grupa S3 - gospodarstwa domowe ryczałt Dostawcy ścieków z gospodarstw domowych rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody  w ramach dwumiesięcznego okresu rozliczeniowego Cena za odprowadzane ścieki zł/m3 6,69 7,23
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę zł/okres rozliczeniowy 8,74 9,44
Grupa S4 – pozostali odbiorcy z wyłączeniem grupy S5; wodomierz główny 1 msc. Pozostali dostawcy ścieków rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w ramach jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego Cena za odprowadzane ścieki zł/m3 6,69 7,23
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę zł/okres rozliczeniowy 4,37 4,72
Grupa S5 - wodomierz główny ścieki przemysłowe; wodomierz główny     1 msc. Dostawcy ścieków przemysłowych rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w ramach jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego Cena za odprowadzane ścieki zł/m3 6,72 7,26
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę zł/okres rozliczeniowy 4,37 4,72
 
 


Decyzja nr PO.RZT.70.305.2021/D/PH z dnia 11.06.2021 r. - pobierz PDF

Taryfa - pobierz PDF

 

Dodano: 2021-11-16

OCENA JAKOŚCI WODY PAŹDZIERNIK 2021 R.

Czytaj więcej >>

Dodano: 2021-10-07

OGŁOSZENIE O ODCZYTACH I ZAMKNIĘCIU WODY SEZONOWEJ W JAROSŁAWKACH

Zakład Usług Komunalnych w Książu Wlkp. informuje, że w dniach 25 – 27 października 2021 r. będą sporządzane odczyty wodomierzy w Jarosławkach. W/w okresie zostanie również zamknięty główny zawór wody w Jarosławkach.

Czytaj więcej >>