BIP

OCENA JAKOŚCI WODY MAJ 2022 R.

Dodano: 2022-06-21

Informacja w sprawie ustalenia opłaty za odbiór ścieków dowożonych pojazdami asenizacyjnymi do gminnej oczyszczalni ścieków w Kiełczynku

Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Książu Wlkp. informuje, że od 23.06.2022 r. obowiązuje nowa stawka opłaty za odbiór ścieków dowożonych pojazdami asenizacyjnymi do gminnej oczyszczalni ścieków w Kiełczynku w wysokości 7,16 zł za 1m³ odebranych ścieków, obejmująca 8% obowiązującego podatku VAT to jest kwotę 0,53 zł. ​Uchwała Nr XLII/297/2022 z dnia 30 maja 2022 r.

Czytaj więcej >>

Dodano: 2022-06-03

Informacja o zmianie cen i stawek opłat za wodę i ścieki na terenie Gminy Książ Wielkopolski

Zakład Usług Komunalnych w Książu Wlkp.  przypomina, że Decyzją nr PO.RZT.70.305.2021/D/PH z dnia 11.06.2021 r., wydaną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu zatwierdziło taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Książ Wielkopolski na okres od 25.06.2021 r. do 24.06.2024 r. W związku z powyższym, z dniem 25 czerwca 2022 roku na terenie Gminy Książ Wielkopolski rozpocznie się kolejny okres obowiązywania zatwierdzonych taryf.   Taryfowa grupa odbiorców Charakterystyka grupy taryfowej Wyszczególnienie Jednostka Cena jednostkowa (netto i brutto) w okresie od 25.06.2022 r. do 24.06.2023 r. Netto Brutto Grupa W1 – gospodarstwa domowe wodomierz główny 2 msc. Odbiorcy korzystający z usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę w gospodarstwach domowych rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w ramach dwumiesięcznego okresu rozliczeniowego Cena za dostarczoną wodę zł/m3 3,36 3,63 Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę zł/okres rozliczeniowy 5,08 5,49 Grupa W2 - gospodarstwa domowe lokal w budynku wielolokalowym Odbiorcy korzystający z usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę w gospodarstwach domowych w lokalu w budynku wielolokalowym w ramach dwumiesięcznego okresu rozliczeniowego Cena za dostarczoną wodę zł/m3 3,36 3,63 Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę zł/okres rozliczeniowy 4,18 4,51 Grupa W3 - gospodarstwa domowe ryczałt Odbiorcy korzystający z usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę w gospodarstwach domowych rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody w ramach dwumiesięcznego okresu rozliczeniowego Cena za dostarczoną wodę zł/m3 3,36 3,63 Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę zł/ okres rozliczeniowy 3,10 3,35 Grupa W4 – pozostali odbiorcy z wyłączeniem grupy W5 Pozostali odbiorcy korzystający z usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w ramach jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego Cena za dostarczoną wodę zł/m3 3,42 3,69 Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę zł/okres rozliczeniowy 4,63 5,00 Grupa W5 – odbiorcy wykorzystujący wodę na cele przemysłu spożywczego Odbiorcy korzystający z usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę w ramach działalności przemysłu spożywczego rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w ramach jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego Cena za dostarczoną wodę zł/m3 3,39 3,66 Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę zł/okres rozliczeniowy 4,63 5,00 Grupa S1 - gospodarstwa domowe wodomierz główny     2 msc. Dostawcy ścieków z gospodarstw domowych rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w ramach dwumiesięcznego okresu rozliczeniowego Cena za odprowadzane ścieki zł/m3 6,63 7,16 Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę zł/okres rozliczeniowy 8,64 9,33 Grupa S2 - gospodarstwa domowe lokal w budynku wielolokalowym Dostawcy ścieków z gospodarstw domowych znajdujących się w lokalu w budynku wielolokalowym rozliczani w ramach dwumiesięcznego okresu rozliczeniowego Cena za odprowadzane ścieki zł/m3 6,63 7,16 Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę zł/okres rozliczeniowy 0,00 0,00 Grupa S3 - gospodarstwa domowe ryczałt Dostawcy ścieków z gospodarstw domowych rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody  w ramach dwumiesięcznego okresu rozliczeniowego Cena za odprowadzane ścieki zł/m3 6,63 7,16 Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę zł/okres rozliczeniowy 8,64 9,33 Grupa S4 – pozostali odbiorcy z wyłączeniem grupy S5; wodomierz główny 1 msc. Pozostali dostawcy ścieków rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w ramach jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego Cena za odprowadzane ścieki zł/m3 6,63 7,16 Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę zł/okres rozliczeniowy 4,32 4,67 Grupa S5 - wodomierz główny ścieki przemysłowe; wodomierz główny     1 msc. Dostawcy ścieków przemysłowych rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w ramach jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego Cena za odprowadzane ścieki zł/m3 6,66 7,19 Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę zł/okres rozliczeniowy 4,32 4,67

Czytaj więcej >>