BIP

Informacja w sprawie opłaty za odbiór ścieków dowożonych pojazdami asenizacyjnymi do gminnej oczyszczalni ścieków w Kiełczynku

Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Książu Wlkp. informuje, że od 9.09.2021 r. obowiązuje nowa stawka opłaty za odbiór ścieków dowożonych pojazdami asenizacyjnymi do gminnej oczyszczalni ścieków w Kiełczynku w wysokości 7,07 zł za 1m³ odebranych ścieków, obejmująca 8% obowiązującego podatku VAT to jest kwotę 0,52 zł.

UCHWAŁA NR XXXIV/228/2021 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia opłaty za odbiór ścieków dowożonych pojazdami asenizacyjnymi do gminnej oczyszczalni ścieków w Kiełczynku

Dodano: 2021-11-16

OCENA JAKOŚCI WODY PAŹDZIERNIK 2021 R.

Czytaj więcej >>

Dodano: 2021-10-07

OGŁOSZENIE O ODCZYTACH I ZAMKNIĘCIU WODY SEZONOWEJ W JAROSŁAWKACH

Zakład Usług Komunalnych w Książu Wlkp. informuje, że w dniach 25 – 27 października 2021 r. będą sporządzane odczyty wodomierzy w Jarosławkach. W/w okresie zostanie również zamknięty główny zawór wody w Jarosławkach.

Czytaj więcej >>